Vodocevni kotlovi

Vodocevni kotlovi visoke efikasnosti se proizvode po pouzdanom ERK (Eckrohrkessel) dizajnu.

Konstrukcija

Samonoseći skelet kotla je sastavljen od negrejanih spusnih cevi i kolektora koji su zavareni za cevne membrane formirajući zatvoren gasno nepropusan cevni kavez. Ovakva konstrukcija ima niz prednosti, jer ne zahteva posebnu konstrukciju za nošenje kotla, kao i mogućnost radioničke izrade celog sklopa ili podsklopa koji se lako i brzo povezuju na mestu ugradnje.

Jedinstven dizajn rezultira nizom prednosti:

  • brzo startovanje
  • odličan odziv na promenu opterećenja
  • samonoseća struktura
  • visoka čistoća pare
  • prilagodljivost prostornim uslovima

Vrelovodni kotlovi

Sa horizontalnim plamenom

Sa vertikalnim plamenom


Parni kotlovi

Remming parni kotlovi su namenjeni za produkciju suvozasićene ili pregrejane pare.

Termouljni kotlovi

Ekranske membranske cevi bez kolektora su pogodne za izradu termouljnih kotlova većih snaga. Ovakav dizajn omogućuje merenje protoka u svakoj cevi. Kompletna konstrukcija zagrejača, kao i sve zagrevne površine su izrađene od određenog broja neprekidnih cevi (od ulaznog do izlaznog priključka). Termouljni zagrejači se izrađuju prema EN 12952.

Kotlovi utilizatori

Svejedno da li se radi o električnim pećima, gasnim motorima (turbinama) ili spalionicama, Remming kotlovi utilizatori se dizajniraju prema nameni. Otpadni gas može da struji kroz kotao horizontalno, vertikalno ili kao kombinacija oba, zavisno od karakteristike gasa i raspoloživosti prostora.