Dimocevni kotlovi

Dimocevni kotlovi sa plamenom cevi i bez plamene cevi (utilizatori).

Dimocevni kotlovi mogu da se isporuče kao Hi Flux kotlovi ili standardni  kotlovi.

HiFlux kotlovi

Uz primenu ERK tubes® HiFlux kotlovi su dizajnirani kao dvopromajni i tropromajni kotlovi. Pogodnosti ovih kotlova uključuje povećanje koeficijenta prenosa toplote i veće pouzdanosti sa zaprljanim dimnim gasovima. Zbog korišćenja ERK tubes® dostiže se povećan prenos toplote i smanjena zaprljanost unutar dimnih cevi. Shodno tome, u poređenju sa standardnim glatkocevnim kotlovima, HiFlux kotlovi su manjih dimenzija i mase, što omogućava smeštaj kotlova u skučene prostore, povećanje raspoloživosti kotla (između dva čišćenja), smanjene troškove isporuke, transporta i smanjene troškove montaže. Osim toga ovi novorazvijeni kotlovi nude priliku da se troškovi održavanja smanje zbog manje zaprljanosti.

Vrelovodni / toplovodni kotlovi

Dvopromajni kotlovi; Tropromajni kotlovi


Parni kotlovi

Dvopromajni kotlovi; Tropromajni kotlovi

Kotlovi utilizatori