Tips

Drag to move

Drag the map around to rotate.

Scroll to zoom

Scroll to zoom to a certain location...

Remming Projects
Srbija / Serbia / Serbien / Serbie
Hrvatska / Croatia / Kroatien / Croatie
Rumunia / Romania / Rumänien / Roumanie
Bugarska / Bulgaria / Bulgarien / Bulgarie
Mađarska / Hungary / Ungarn / Hongrie
Nemačka / Germany / Deutschland / Allemagne
Švajcarska / Switzerland / Schweiz / Suisse
Austrija / Austria / Österreich / L'Autriche
Španija / Spain / Spanien / Espagne
Italija / Italy / Italien / Italie
Francuska / France / Frankreich / France
Velika Britanija / United Kingdom / Großbritannien / Grande Bretagne
Grčka / Greece / Griechenland / Grèce
Belgija / Belgium / Belgien / Belgique
Danska / Denmark / Dänemark / Danemark
Švedska / Sweden / Schweden / Suède
Holandija / Netherlands / Niederlande / Pays-Bas
Poljska / Poland / Polen / Pologne
Francuska Gvajana / French Guiana / Französische Guayana / Guyane Française
Vijetnam / Vietnam / Vietnam / Viêt Nam
Koreja / Korea / Korea / Corée
Indonezija / Indonesia / Indonesien / Indonésie
Urugvaj / Uruguay / Uruguay / Uruguay
Moldavija / Moldova / Moldawien / Moldavie
Maroko / Morocco / Marokko / Maroc
Rog Afrike / Horn of Africa / Horn von Afrika / Corne de l'Afrique
Litvanija / Lithuania / Litauen / Lituanie
Kazahstan / Kazakhstan / Kasachstan / Kazakhstan

O nama

REMMING D.O.O. je osnovan kao preduzeće za usluge inženjeringa, izrade, montaže i servisiranje kotlova.

Remming D.O.O uspešno pruža usluge kotlovskoj industriji od 1990. godine iz svog sedišta u Novom Sadu i proizvodnje u Beočinu. Nakon niza uspešnih godina poslovanja pokrenuta je sopstvena proizvodnja industrijskih kotlova. Danas, Remming je moderan i efikasan partner u postizanju važnih infrastrukturnih i industrijskih projekata.

Cilj kompanije Remming je da ispuni sve potrebe i zahteve svojih klijenata pridržavajući se aktuelnih propisa i standarda.

1

Godina

U pogonu

Remming kotlovi su pogodni za rad sa promenljivim opterećenjem i za brzu produkciju, što je posebno važno kod sistema sa heterogenim gorivom (npr. postrojenje za spaljivanje otpada). Takođe, Remming ERK konstrukcija je pogodna za pogon sa kogeneracijom energije.

Maksimalna fleksibilnost

Konstrukcija Remming kotlova se lako može prilagoditi zahtevu klijenta prema specifičnostima kao što su prostor za smeštaj kotla, uslovi rada, pogonsko gorivo, itd. Ova činjenica je od posebne važnosti prilikom planiranja postrojenja jer se Remming kotlovi prilagođavaju uslovima projekta.

Performanse

U zavisnosti od zahteva klijenta, u mogućnosti smo da ponudimo veliki izbor kotlova sa različitim kapacitetima, pritiscima i temperaturama.

Do sada konstruisani ERK kotlovi su u opsegu:
Produkcija pare: 0, 4-290 t/h
Pritisak pare: 0,8 – 14,1 MPa
Temperatura pare: do 540 °C
Produkcija vrele vode: do 175 MW

Mogući su i veći kapaciteti prema zahtevu klijenta.

Gorivo

Širok spektar različitih goriva može da se koristi sa Remming kotlovima, što je prednost ne samo za projektanta već i za krajnjeg korisnika. Pored konvencijalnih goriva kao što su ugalj, prirodni gas, lož ulje, mazut koriste se i alternative kao što su razne vrste industrijskog otpada, papir i drvo, takođe nudimo kotlove utilizatore i kotlove na biomasu (drvo, kora drveta, suncokretova ljuska, kukuruz, slama, itd.).

1

Zemalja

Realizacija projekata u preko 20 zemalja

0.1

Hiljade projekata

Radni mediji

  • Topla/vrela voda
  • Zasićena para
  • Pregrejana para
  • Termalno ulje

Sertifikati

U cilju kvalitetnog i efikasnog ispunjavanja potreba kupaca svih profila pridržavamo se važećih standarda sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine:


Kontakt

Remming d.o.o. pogon

Adresa: Negotinska 3
Grad: Beočin
Telefon: 021/870-676/677
Fax: 021/871-391